MINUSTA / ABOUTOlen Inka, nykytanssija, joogaopettaja ja kulttuurituottaja. 

Tanssijana olen kerryttänyt taitoja, tietoa, sekä kokemuksia Suomessa ja ulkomailla. Opiskelin Saksassa Tanzfabrik Berlinin Dance Intensive -ohjelmassa nykytanssin ja somatiikan parissa. Ohjelman aikana sain työskennellä tiiviisti useiden koreografien kanssa, sekä työstää omaa taiteilijuuttani. Valmistuin keväällä 2020 Tampereen konservatoriosta tanssijan ammattitutkintoon. Olen täydentänyt opintojani Taideyliopiston avoimessa yliopistossa tanssipedagogiikan perusopinnoilla. Työskentelen mielelläni improvisaation parissa, kollektiivisesti, sallivassa ja lempeässä ilmapiirissä uteliaan tutkivalla otteella. 

Jooga on minulle tapa juurtua, pysähtyä hetkeen ja löytää uusia näkökulmia. Suoritin joogaopettajan opinnot Berliinissä 2017-2018. Opettajana minua kiinnostaa jakaa luovia tapoja liikkua joogamaton rajoitetussa tilassa, sekä tutkia arkisia ympäristöjä joogan avulla.

Kulttuurituottajana koen roolini taiteen fasilitaattoriksi, jolla on vahva ymmärrys sekä luovasta työstä, että tuotantoprosessista taiteen mahdollistamiseksi tasapuolisesti kaikille. Olen valmistunut vuonna 2016 Helsingistä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, kiinnostuksenkohteenani sosiaaliset taideprojektit. Tuottajana minua kiinnostaa visuaalinen kulttuurin ja esitystaiteen yhtymäkohdat, museologia ja yleisötyö.


I am Inka, contemporary dancer, yoga teacher and cultural producer.

As a dancer I have collected skills, knowledge and experiences both in Finland and abroad. I studied in Germany at Tanzfabrik Berlin's one year Dance Intensive programme for contemporary dance and somatic practices. During the programme I got to work with many choreographers and develop my own artistic practice as a dance artist. I graduated in the Spring of 2020 from Tampere Conservatoire of Dance as a professional dancer. I have also completed my studies in dance pedagogy at the UniArts Helsinki open campus. I like to work with improvisation, collectively, in an allowing and gentle atmosphere with a curious and investigative approach. 

Yoga for me is a way to get grounded, pause in the moment and find new perspectives. I completed yoga teacher training in Berlin in 2018. As a teacher I am interested in sharing creative solutions to move within the limited space of a yoga mat and explore the everyday landscapes through yoga. 

As a cultural producer my role is to facilitate art with both strong understanding of creative work and production process that enables art to be enjoyed by everyone. I graduated in 2016 from Humak University of Applied Sciences in Helsinki. As a producer I am interested in the points of contact between visual culture and performing arts, museology and public work.