KES-KEN


"Keskeneräisyyden estetiikalla tarkoitetaan prosessista 

k u m p u a v a a,

vielä                                                 hiomatonta,

mutta oivaltavaa esteettistä 

toimintaa,

joka 

on merkityksellistä,

koska                                                                                         siinä integroituvat


sisältö   j a   muoto

uusin

ta-

voin."


-Emilia Haljalafin: Kaupunkitilan fyysistä keskeneräisyyttä ja sen vaikutusta yksilöön pohtiva tanssillinen videoteos ottaa keskeneräisyyden muodon antaakseen tilaa jatkuvalle prosessille.

Konsepti, tanssi ja editointi: Inka Pohjonen

Video: Diego Wallis Hiller

en: The dance video, reflecting on the physical unfinishedness of the urban space and its impact on the individual, takes the form of unfinished to give room to a continuous process. 

Concept, dance and editing: Inka Pohjonen 

Video: Diego Wallis Hiller