KASVOTUSTEN - FINLAND FROM 100 VIEWPOINTS


fin: Kasvotusten - Finland from 100 viewpoints, on 100-vuotiasta itsenäistä ja kulttuurillisesti rikasta Suomea juhliva valokuvakirja. Teos on 100:n henkilökuvan ja tarinan kokoelma, joka esittelee erilaisia näkökulmia liittyen Suomeen ja suomalaiseen identiteettiin. Tekstit perustuvat kohtaamisiin ja keskusteluihin bussipysäkeillä, rannoilla, kaduilla, toreilla ja kahviloissa ympäri Suomea. Monikulttuurinen Suomi tunnustaa ja arvostaa erilaisuutta, nähden sen rikastuttavana elementtinä osana 2010-luvun suomalaista identiteettiä. Teos on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kulttuuriohjelmaa. 

 en: Kasvotusten - Finland from 100 viewpoints, is a photography book celebrating 100-year-old independent and culturally rich Finland. The book presents a selection of 100 faces and stories displaying variety of viewpoints on Finland and Finnish identity. The texts are based on encounters and conversations at bus stops, beaches, streets, markets and cafés around Finland. Multicultural Finland values differences seeing them as enriching part of the Finnish identity in the 21st century. The book is part of Finland's centenary years cultural programme.