INKA POHJONEN


Liikettä ja pysähtymistä


Liike on minulle dialogia itsen ja ympäröivän maailman kanssa, kohtaamisia kehojen ja mielten tasolla, antautumista liikutukselle, sekä pysähtymistä olennaiseen äärelle. Taiteen saavutettavuus on minulle merkityksellisin elementti työssäni. Haluan toimia inklusiivisesti ja edesauttaa tasavertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassani. Työsketelen uteliaisuuden johdattamana; minulle taide on ihmiselämän laboratorio, joka sallii jatkuvaa kyseenalaistamista, uudelleen oppimista ja erilaisten totuuksien löytämistä.

UUTISET 

    

helmikuu 2021

Taiteen edistämiskeskuksen kohdeapuraha Anonymous (no)bodies -teokselle

Inka Pohjosen työryhmälle on myönnetty apuraha syksyllä 2021 toteutuvan Anonymous (no)bodies - virtuaalisen yhteisötanssiteoksen tuotannollisiin kustannuksiin, sekä ammattimuuskon taiteelliseen työskentelyyn. Produktiossa äänimaiseman toteuttamisesta vastaa muusikko-tuottaja Arttu Sauvola dialogisesti yhteistyössä teokseen osallistuvien tanssijoiden kanssa.

Kiitos Taike taiteen tukemisesta erityisesti näinä poikkeuksellisina aikoina. Esittävien taiteiden  praktiikat ovat murroksessa ja on äärimmäisen tärkeää tukea taiteilijoita uusien työskentely-ympäristöjen ja kohtaamisen alustojen luomisessa kun fyysinen läheisyys ei ole mahdollisuus. 

Vuosi 2021 näyttää jo nyt hyvältä! <3


joulukuu 2020

Taiteen edistämiskeskuksen korona-apuraha Inka Pohjoselle

Taike jakoi korona-apurahoja 7,2 miljoonaa euroa kolmannessa haussaan. Taike rahoitti korona-apurahoillaan ja -avustuksillaan nyt 1609 taiteilijan ja 161 toiminimen työskentelyä. Vuoden kolmas koronajako kohdennettiin ammattitaiteilijoille, kirjailijoille ja taidejournalisteille, jotka ovat koronaepidemian takia menettäneet työtilaisuuksiaan. Hakemuksia saapui kaikkiaan 2 636. Myönteisen päätöksen sai 1 770 hakijaa.

Kiitos taiteen tukemisesta Taike <3 Apurahojen saajat julkaistu Taiken sivuilla

Rauhallista joulun aikaa kaikille & elämyksellistä uutta vuotta 2021!

-Inka


marraskuu 2020

Mokasimulaattori pop up -galleria

Astu sisään turvalliseen, vaaleanpunaiseen, pumpulin pehmeään ja uteliaisuutta kutkuttavaan tilaan, jossa moka on taideteos. Liikelaiturille luotu pop up -gallerian näyttely sisältää liikettä, ääntä, tekstiä ja kuvaa, jotka piirtävät aisteille kokemusta epäonnistumisen äärellä - kehoista kohti kehoja. Interaktiivisen näyttelyn teoksiin voi tutustua omaan tahtiin ja niin halutessaan, arjesta irrotetussa ympäristössä, antautua mokan inhimillisyydelle myös kävijän positiossa.

Tilaisuuteen otetaan kävijöitä sisään porrastetusti, jotta voidaan taata kaikille turvallinen taide-elämys ja sujuva liikkuminen galleriassa. Yleisökeskustelu järjestetään molempina päivinä tunti näyttelyn avautumisesta. Mokasimulaattori on Liikelaiturin syksyn 2020 House-taiteilija Inka Pohjosen fasilitoima ja kuratoima kokonaisuus, joka esittelee kahden eri työryhmän tutkimusmatkaa mokan maastossa.

Galleria on auki Liikelaiturilla la 28.11. klo 19 & su 29.11. klo 15
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse: liikelaiturinsalimestari@gmail.com

Facebook tapahtuma

lokakuu 2020

Mokasimulaattori

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen syksyn 2020 House-taiteilijana toimiva Inka Pohjonen tutkii mokaamista keholähtöisesti - kehosta kohti ympäröiviä tiloja ja tilanteita. Aluekeskustyöskentelyn aikana Pohjonen tarjoaa tilaisuuksia tutkia mokaa kollektiivisesti:

Mokaklubi

Mokaklubi on viikottainen avoin tilaisuus kaikille mokaamisesta kiinnostuneille. Mokaklubissa keskustellaan mokaamisesta hahmotellen mokan tapahtumaa ja siihen sisältyviä rakenteita. Kehollisesti ryhmä uudellen toteutettaa yhteisesti jaettuja mokia, pohtien minne mokatilanne voisi tällä kertaa potentiaalisesti viedä. Tuloksena työskentelystä saattaa syntyä liikemateriaalia, kuvia, tekstejä tai kohtaus. Kahdeksan viikon taiteellinen prosessi huipentuu projektin päätöstilaisuuteen, jossa esitellään gallerianomaisesti mokaklubin hedelmiä.

Lisätietoja: Facebook-tapahtumassa & inka.pohjonen@gmail.com

TREenit ry - aamutunnit ammattilaisille viikolla 42

ma, 12. lokakuuta, 9:30 - 11:00
ke 14. lokakuuta, 9:30 - 11:00
pe 16. lokakuuta, 9:30 - 11:00

Missä: Liikelaituri, Yliopistonkatu 58, 33100 Tampere
Kuvaus: Tanssin kentällä vallitseva täydellisyydenhakuisuus ei ole kestävää. Haluan ehdottaa tilaa ja aikaa epävarmuuksien, pettymysten, häpeän, lamaantumisen, naurun ja jopa pelon taakse piiloutuvan mokan tutkimiselle. Mokalaboratorio tutkii epäonnistumisen rakenteita kehollisesti, hahmottaen mokaa tapahtumana ja konseptina kehosta kohti yhteiskuntaa. Työskentelemme improvisaation keinoin uteliaisuuden ja kollektiivisen älykkyyden (tai älyttömyyden) johdattelemina. Tilan fasilitaattorina tarjoan tehtävälähtöisiä tilanteita, joiden avulla voidaan lähestyä mokaamisen kompleksisuutta, yllätyksellisyyttä ja potentiaalia. 

elokuu 2020

Jälkikontakti - taiteellisen tutkimuksen julkaisu

COVID-19-pandemia on koskettanut ja tulee koskettamaan ihmisyyttä ja ihmisen kokemusta omassa kehossaan, sekä kollektiivisesti kehoina maailmassa. Nyt on aika kuvitella ja sanoittaa toiveita, uusia reittejä, ajatuksia, ideoita ja utopioita, joita tämä hetki synnyttää. Mitä tämä tila ja tilanne tarjoaa tanssitaiteelle kehityssuuntana? 

Tanssitaiteilija Inka Pohjosen taiteellinen tutkimus Jälkikontakti on keskustelunavaus, ehdotus ja toive siitä, mitä kontakti tanssitaiteessa voisi olla juuri nyt. Taiteellisen tutkimuksen on mahdollistanut Taiteen edistämiskeskus ja lukuisat kohtaamiset kesän 2020 aikana.

www.inkapohjonen.fi/jalkikontakti
www.pirkanmaantanssinkeskus.fi/inka-pohjonen-jalkikontakti


heinäkuu 2020

Jälkikontakti

Jälkikontakti on työnimi taiteelliselle tutkimukselle, joka käsittelee COVID-19-pandemian ja siitä johtuneen sosiaalisen eristäytymisen vaikutuksia yksilön kokemukseen läheisyydestä. Tanssitaiteilijana olen kiinnostunut viruksen aiheuttamien pelkotilojen ja niiden jälkimaininkien tutkimisesta tanssitaiteen, erityisesti kontakti-improvisaation keinoin. Tästä tutkimuksesta syntyy aihetta käsittelevä artikkeli, jossa pysähdyn oman kontaktipelon kokemukseni äärelle ja haastattelen alalla toimivia taiteilijoita heidän kokemuksistaan, ideoistaan ja toiveistaan liittyen siihen, kuinka palata kontaktiin eristäytyneisyyden ja pelon keskeltä. Kontaktipelko liittyy muihin ihmisiin, sekä jaettuihin kontaktipintoihin, jopa ilmatilaan välillämme. 

Miten pelko vaikuttaa tapaamme olla tilassa ja jakaa tilaa? Haluan tutkia negatiivisen tilan käsitettä kontakti- improvisaatiossa. Miten olla kontaktissa koskematta? Miten luoda yhteyttä turvaetäisyydellä? Jälkikontakti on kutsu keskusteluun ja pelon äärelle pysähtymiseen - mitä tämä lähtökohta, asetelma, tarjoaa tanssitaiteen kentälle kehityssuuntana?
Kiitos Taike taiteeni tukemisesta <3 

Liikkuvuusapuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Inka Pohjoselle liikkuvuusapurahan residenssikuluihin ja tanssitapahtumaan osallistumiseen Espanjassa ja Saksassa.

Kiitos tuesta Suomen Kulttuurirahasto <3 toukokuu 2020

Homepage project

Homepage project on virtuaalinen taidegalleria taiteilijoiden kodeista poikkeusaikana. Tutustu taiteilijoiden näkemyksiin kodin mahdollisuuksista taiteen toteutumisen ympäristönä: www.homepage-project.com 

Kiitos tuesta Helsingin kaupunki!

Muukalainen mukanani -näyttely Galleria Rajatilassa, Tampereella

Katso Kinesteettinen tulkinta näyttelystä 

Kiitos tuesta Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut ja Galleria rajatila/Rajataide ry


helmikuu 2020

Kohdeapuraha - Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeksus on myöntänyt tanssitaiteilija Inka Pohjoselle tanssitaiteen kohdeapurahan vuodelle 2020 yleisötyöhankkeen ja tanssillisen näyttämöteoksen työstämiseen. 

Muut apurahansaajat ja lisätietoa Taiken sivuilta. 


Kiitos tuesta Taike <3 


marraskuu 2019

Lähteillä - liikkeellinen triptyykki

1. Osa: Maanantai 2. joulukuuta 2019, klo: 18.00-18.30, Pääkirjasto Metso

2. Osa: Tiistai 3. joulukuuta 2019, klo: 14.00-14.30, Tampereen yliopiston päärakennus

3. Osa: Keskiviikko 4. joulukuuta 2019, klo: 17.30-18.00, Hervannan kirjasto

Lähteillä -liikkeellinen triptyykki on kolmiosainen nykytanssiteos, joka tutkii Kalevalan nimekkäimmän naishahmon Ainon merkitystä modernissa naiseudessa. Esiintyjät tulkitsevat liikkeellisesti taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan Aino-taru triptyykkiä ja toimittaja-kirjailija Tiina Piilolan Kalevalan naiset -tietokirjan tekstejä. Kahdeksan tanssijaa ovat kollektiivisesti määrittäneet oman naiseutensa kerrostumia ja tuovat ne kolmessa eri julkisessa tilassa yleisön eteen koettaviksi.

Teos on kokijalleen ilmainen ja vapaasti tulkittavissa. Olet tervetullut katsomaan kaikkia kolmea teoksen osaa, tai pistäytymään hetkeksi yhdessä.

Facebook tapahtuma


lokakuu 2019

Liikelaiturin House-taiteilija 2020

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry valitsi Inka Pohjosen Liikelaiturin House-taiteilijaksi syksylle 2020.

Albumi - An album

Liikelaiturin syksyn 2019 House-taiteilija Katriina Korhonen ja työryhmä Siiri Kortelainen, Vellamo Ikonen, Inka Pohjonen, Sami Keinänen:

Avoimet treenit 28.10. klo 16-20
Esitykset 22.11. (ensi-ilta), 23.11. ja 27.11.