Liikegalleria / Movement gallery

INKA POHJONEN

Liikettä ja pysähtymistä

Liike on minulle dialogia itsen ja ympäröivän maailman kanssa, kohtaamisia kehojen ja mielten tasolla, antautumista liikutukselle, sekä pysähtymistä olennaiseen äärelle. Taiteen saavutettavuus on minulle merkityksellisin elementti työssäni. Haluan toimia inklusiivisesti ja edesauttaa tasavertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassani. Työsketelen uteliaisuuden johdattamana; minulle taide on ihmiselämän laboratorio. 


Movements and pauses

To me movement is a dialog between oneself and the surrounding world, encounters on the level of bodies and minds, surrendering to the possibility of being moved and pausing in the presence of the essential. Accessibility in the arts is the most essential element in my work. I want to operate from the place of inclusiveness and support equality in everything I do. I let curiosity lead my work; for me art is a laboratory of human experience on life. 

UUTISET / NEWS

    

heinäkuu 2020

Jälkikontakti 

Jälkikontakti on työnimi taiteelliselle tutkimukselle, joka käsittelee COVID-19-pandemian ja siitä johtuneen sosiaalisen eristäytymisen vaikutuksia yksilön kokemukseen läheisyydestä. Tanssitaiteilijana olen kiinnostunut viruksen aiheuttamien pelkotilojen ja niiden jälkimaininkien tutkimisesta tanssitaiteen, erityisesti kontakti-improvisaation keinoin. Tästä tutkimuksesta syntyy aihetta käsittelevä artikkeli, jossa pysähdyn oman kontaktipelon kokemukseni äärelle ja haastattelen alalla toimivia taiteilijoita heidän kokemuksistaan, ideoistaan ja toiveistaan liittyen siihen, kuinka palata kontaktiin eristäytyneisyyden ja pelon keskeltä. Kontaktipelko liittyy muihin ihmisiin, sekä jaettuihin kontaktipintoihin, jopa ilmatilaan välillämme. 

Miten pelko vaikuttaa tapaamme olla tilassa ja jakaa tilaa? Haluan tutkia negatiivisen tilan käsitettä kontakti- improvisaatiossa. Miten olla kontaktissa koskematta? Miten luoda yhteyttä turvaetäisyydellä? Jälkikontakti on kutsu keskusteluun ja pelon äärelle pysähtymiseen - mitä tämä lähtökohta, asetelma, tarjoaa tanssitaiteen kentälle kehityssuuntana?

Kiitos Taike taiteeni tukemisesta <3 


Liikkuvuusapuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Inka Pohjoselle liikkuvuusapurahan residenssikuluihin ja tanssitapahtumaan osallistumiseen Espanjassa ja Saksassa.

Kiitos tuesta Suomen Kulttuurirahasto <3 toukokuu 2020

Homepage project: www.homepage-project.com / kiitos tuesta Helsingin kaupunki 


Muukalainen mukanani -näyttely Galleria Rajatilassa, Tampereella

Kinesteettinen tulkinta näyttelystä / kiitos tuesta Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

 ja Galleria rajatila/Rajataide ry


helmikuu 2020

Taiteen edistämiskeksus on myöntänyt tanssitaiteilija Inka Pohjoselle tanssitaiteen kohdeapurahan vuodelle 2020 yleisötyöhankkeen ja tanssillisen näyttämöteoksen työstämiseen. 

Muut apurahansaajat ja lisätietoa Taiken sivuilta. 

Kiitos tuesta Taike <3 


marraskuu 2019

Lähteillä - liikkeellinen triptyykki

1. Osa: Maanantai 2. joulukuuta 2019, klo: 18.00-18.30, Pääkirjasto Metso

2. Osa: Tiistai 3. joulukuuta 2019, klo: 14.00-14.30, Tampereen yliopiston päärakennus

3. Osa: Keskiviikko 4. joulukuuta 2019, klo: 17.30-18.00, Hervannan kirjasto

Lähteillä -liikkeellinen triptyykki on kolmiosainen nykytanssiteos, joka tutkii Kalevalan nimekkäimmän naishahmon Ainon merkitystä modernissa naiseudessa. Esiintyjät tulkitsevat liikkeellisesti taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan Aino-taru triptyykkiä ja toimittaja-kirjailija Tiina Piilolan Kalevalan naiset -tietokirjan tekstejä. Kahdeksan tanssijaa ovat kollektiivisesti määrittäneet oman naiseutensa kerrostumia ja tuovat ne kolmessa eri julkisessa tilassa yleisön eteen koettaviksi.


Teos on kokijalleen ilmainen ja vapaasti tulkittavissa. Olet tervetullut katsomaan kaikkia kolmea teoksen osaa, tai pistäytymään hetkeksi yhdessä.


Koreografia ja toteutus: Inka Pohjonen, Vellamo Ikonen, Kiira Halenius, Helmi Kantola, Kia Grönlund, Tianna Valta, Martta Sivonen ja Verna Leppänen

Facebook


lokakuu 2019

Liikelaiturin House-taiteilija 2020                                                                                        

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry valitsi Inka Pohjosen Liikelaiturin House-taiteilijaksi valittiin syksylle 2020.


lokakuu 2019

Albumi - An album

Liikelaiturin syksyn 2019 House-taiteilija Katriina Korhonen ja työryhmä Siiri Kortelainen, Vellamo Ikonen, Inka Pohjonen, Sami Keinänen:

- avoimet treenit 28.10. klo 16-20
- esitykset 22.11. (ensi-ilta), 23.11. ja 27.11.